NextStep

NEXTSTEP Blog, thuộc Agency for Integrated Care, là một kho tàng các câu chuyện truyền cảm hứng và tài nguyên hữu ích của các dịch vụ Chăm sóc Cộng đồng dành cho những người chăm sóc và người cao tuổi. Bạn có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ và nhận được phản hồi nhanh chóng ngay trên website.
Technical: Front end, PHP, Drupal CMS.

DỰ ÁN KHÁC

YÊU CẦU

    Có ý tưởng hoặc đã sẵn sàng để xây dựng một sản phẩm?
    Chúng tôi ở đây vì bạn.